9.03.2020

Методична робота – це діяльність, яка сприяє поліпшенню фахової підготовки педагогічних кадрів у гімназії, спонукає кожного вчителя до підвищення свого професійного рівня, сприяє взаємному збагаченню членів педагогічного колективу педагогічними знахідками, дає змогу малодосвідченим учителям вчитися педагогічної майстерності у старших і досвідченіших колег, забезпечує підтримання в педагогічному колективі духу творчості, прагнення до пошуку.

У процесі методичної роботи гімназії  здійснюються підвищення наукового рівня вчителя, його підготовка до засвоєння змісту нових програм і технологій їх реалізації, постійне ознайомлення з досягненнями психолого-педагогічних дисциплін і методик викладання, вивчення і впровадження у гімназійну практику передового педагогічного досвіду, творче виконання перевірених рекомендацій, збагачення новими, прогресивними й досконалими методами і засобами навчання, вдосконалення навичок самоосвітньої роботи вчителя, надання йому кваліфікованої допомоги з теорії та практичної діяльності.

В цьому блозі вашій увазі представлений різноманітний спектр методичних матеріалів з різних навчальних предметів, як навчальної так і позаурочної діяльності з досвіду роботи педагогів гімназії. Всі матеріали мають досвід практичного застосування і показали свою ефективність. Сподіваємось, що результати нашої роботи стануть вам в нагоді.